Celf a Dylunio

Os ydych yn angerddol am droi eich syniadau yn gelf a gallwch chi weld eich hunain yn gweithio mewn diwydiant creadigol sy’n tyfu’n gyflym, mae Celf a Dylunio i chi. Bydd ein cyrsiau ysbrydoledig yn rhoi’r cyfle i chi archwilio i amrywiaeth o ddisgyblaethau gwahanol, wedi’u haddysgu gan diwtoriaid tra chymwys sydd wedi ennill gwobrau.

Dyma gyfle i ddefnyddio ein cyfleusterau arbenigol celf a dylunio gan gynnwys ein stiwdio ffotograffig, stiwdio tecstilau a ffasiwn, gweithdy gwneud printiau, Rhaglenni Mac a gweithdy 3D. P’un ai eich bod chi’n codi brws paent am y tro cyntaf, neu rydych chi awydd troi eich llaw at gelf newydd, mae gennym y cwrs i chi.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost