main logo

Gweithdy Dosbarth Meistr Rhif 2 (Gorffennaf) y Ganolfan Argraffu Ranbarthol - Gweithdy 2 ddiwrnod am Photogravure gyda Jenny Gunning

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15930
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod 10am – 4pm bob diwrnod
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
17 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
18 Jul 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y gweithdy printio 2 ddiwrnod hwn yn cael ei gynnal gan artist print proffesiynol a fydd yn mynd â chyfranogwyr drwy'r broses ddewisol a bydd pob un yn ymgysylltu â'r broses ac yn cynhyrchu amrywiaeth o brintiau.
Amherthnasol
Byddai peth wybodaeth am brosesau gwneud printiau yn fantais.
Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl iddynt gwblhau’r gweithdy i greu eu printiau eu hunain.
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?