• Addysg Uwch

    Hidlo yn ôl:

    • Lleoliad
    • Rhan/Llawn

Partneriaid

Rydym wedi creu partneriaethau gyda rhai o brifysgolion blaenllaw Prydain i gyflwyno’r Addysg Uwch orau un yn y rhanbarth.
Learn More

Pam Cambria?

Dewiswch yr addysgu a'r cymorth Addysg Uwch gorau Rhagor o Wybodaeth

Newyddion AU

Dyma'r newyddion addysg uwch diweddaraf o Cambria Gweld Newyddion

Cyrsiau AU

Cyrsiau lefel uwch a lefel gradd sydd ar gael yn Cambria Gweld Cyrsiau

cymorth i fyfyrwyr Darganfyddwch fwy

hp-04

Cyfleusterau o'r Radd Flaenaf

Mae gan Cambria rai o'r cyfleusterau addysgu, dysgu a hyfforddi gorau ym Mhrydain.

Bydd myfyrwyr Addysg Uwch yn cael defnyddio cyfleusterau blaenllaw diwydiant ar bob safle. Maent yn cynnwys Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg, Canolfan Technoleg Peirianneg, Canolfannau Prifysgol, Ysgol Fusnes a fferm 1,000 erw.


Datganiad Budd y Cyhoedd Gweld y Datganiad

Lawrlwythwch ein Prospectws Rŵan

Graddau, Datblygiad Proffesiynol, Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd yn Cambria 2020 / 21

Ffurflen Ganiatâd Dysgwr AU Llenwi'r Ffurflen

Oes gennych chi gwestiwn?

Cysylltwch â ni waeth beth fo'ch cwestiwn neu'ch adborth.

Siarter Myfyrwyr Golygfa

Coronafeirws Newydd (COVID-19) - Diweddariad i Fyfyrwyr, Rhieni a GwarcheidwaidDarganfod Rhagor