Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Digwyddiadau Byw

Mae ein cyrsiau Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Digwyddiadau Byw wedi’u pweru gan greadigrwydd ac arloesedd. Maent yn eich galluogi chi i archwilio i’r agweddau ymarferol a damcaniaethol mewn diwydiannau cyfryngau cyfoes gan gynnwys; ffilm, golygu, hysbysebu, newyddiaduraeth, animeiddio, ffotograffiaeth, dylunio gemau, datblygu apiau a darlledu ar y radio.

Byddwn yn agor y drysau i ystod o yrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth a’r cyfryngau. Byddwch yn barod i ddechrau gyrfa gyffrous, ar gyflymder uchel gyda phortffolio dynamig a phroffesiynol y byddwch yn ei adeiladu yn ystod eich cyfnod gyda ni.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost