main logo

Chweched Iâl

Llysfasi Site Page Hero

Croeso

Mae gan Chweched Iâl enw rhagorol am ysbrydoli myfyrwyr i lwyddo, addysgu a dysgu o ansawdd uchel ac arweiniad a chymorth rhagorol. Mae gan Chweched Iâl gyfleusterau addysgu arbenigol, sy’n galluogi myfyrwyr i fwynhau eu dysgu mewn amgylcheddau gwych. Mae gan bob myfyriwr fynediad i gyfleusterau TG i gefnogi astudiaethau fel Chromebooks ac Apps cyfoes a llyfrgell anhygoel yn arddull prifysgol.

Yn ogystal â’r pynciau Safon Uwch rydych chi’n eu dewis eich hun, byddwn yn eich cefnogi ymhellach i gyflawni eich potensial trwy eich cofrestru ar Fagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch y byddwch yn ei hastudio fel Safon Uwch ychwanegol ac a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau academaidd a chyflogadwyedd ychwanegol.

Taith Rithwir 360°

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld sut olwg sydd ar y safle cyn i chi ymweld neu ddechrau eich taith gyda ni, gallwch wneud hynny o gysur eich cartref eich hun.

Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Northop 3D Tour

Ein Cyfleusterau

Edrychwch ar rai o’n datblygiadau diweddar ac uchafbwyntiau’r safle!

Dewiswch un o’r delweddau neu eiconau isod i weld cynrychioliad 3D o’r cyfleuster hwnnw.

Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

A compute rgenerated image of the upcoming Yale spa

Canolfan Rhagoriaeth Gofal Iechyd a Therapïau

* Yn dod yn fuan 2024 *

Dewch o hyd i gwrs sy'n addas i chi yn Iâl

Gweld ein safleoedd eraill

Edrychwch ar ein safleoedd eraill drwy glicio’r botwm isod!

Site website montage

Ble Ydym Ni

Coleg Cambria Iâl

Ffordd Parc y Gelli

Wrecsam

LL12 7AB

Rhif Ffôn

0300 30 30 007

E-bost