main logo

Glannau Dyfrdwy

Deeside Site Page Hero

Croeso

Mae gan Lannau Dyfrdwy, Chweched Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Brifysgol Cambria enw da rhagorol mewn sgiliau. Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth Peirianneg sydd wedi ennill gwobrau yn un o’r cyfleusterau hyfforddiant peirianneg gorau yn y DU. Mae’r Ganolfan Brifysgol newydd sy’n cynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf i gefnogi myfyrwyr lefel gradd yn rhagorol hefyd.

Mae’r cyfleusterau chwaraeon ymysg y rhai gorau yn y rhanbarth ac mae gennym Feithrinfa Toybox sydd wedi cael gradd ‘rhagorol’ gan Estyn sydd ar gael i’r myfyrwyr a’r gymuned.

Taith Rithwir 360°

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld sut olwg sydd ar y safle cyn i chi ymweld neu ddechrau eich taith gyda ni, gallwch wneud hynny o gysur eich cartref eich hun. Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Deeside 3D Tour

Ein Cyfleusterau

Edrychwch ar rai o’n datblygiadau diweddar ac uchafbwyntiau’r safle!

Dewiswch un o’r delweddau neu eiconau isod i weld cynrychioliad 3D o’r cyfleuster hwnnw.

Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Dewch o hyd i gwrs sy'n addas i chi yng Nglannau Dyfrdwy

Gweld ein safleoedd eraill

Edrychwch ar ein safleoedd eraill drwy glicio’r botwm isod!

Site website montage

Ble ydym ni

Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy

Ffordd Celstryn, Cei Connah

Glannau Dyfrdwy

Sir y Fflint

CH5 4BR

Ffôn

0300 30 30 007

E-bost