main logo

Llysfasi

Llysfasi Site Page Hero

Croeso

Mae Llysfasi mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ac mae’n un o’r lleoedd prydferthaf i astudio yn y DU. Rydym wedi ein lleoli ger Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, Gogledd Cymru ac rydym yn agos iawn at Swydd Gaer, Swydd Amwythig a Phowys, ac mae’n hawdd cyrraedd Gogledd a Chanolbarth Cymru o’r safle.

Rydym yn arweinwyr y diwydiant ym maes cyrsiau’r tir ac mae gennym enw da ers amser maith mewn Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Cefn Gwlad a Choedwigaeth.

Mae Llysfasi yn cael ei ailddatblygu’n sylweddol ar hyn o bryd gyda chynlluniau ar gyfer Hwb Cynaliadwyedd Dyfodol Ffermio.

Taith Rithwir 360°

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld sut olwg sydd ar y safle cyn i chi ymweld neu ddechrau eich taith gyda ni, gallwch wneud hynny o gysur eich cartref eich hun. Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Llysfasi 3D Tour showing the whole site from above with icons on

Ein Cyfleusterau

Edrychwch ar rai o’n datblygiadau diweddar ac uchafbwyntiau’r safle!

Dewiswch un o’r delweddau neu eiconau isod i weld cynrychioliad 3D o’r cyfleuster hwnnw.

Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

A render image of a new build happening at Llysfasi

Hwb Cynaliadwyedd Dyfodol Ffermio

* Yn dod yn fuan 2024 *

Dewch o hyd i gwrs sy'n addas i chi yn Llysfasi

Gweld ein safleoedd eraill

Edrychwch ar ein safleoedd eraill drwy glicio’r botwm isod!

Site website montage

Ble Ydym Ni

Coleg Cambria Llysfasi

Ffordd Rhuthun

Sir Ddinbych

Wrecsam

LL15 2LB

Rhif Ffôn

0300 30 30 007

Cyfeiriad E-bost