main logo

Chweched Glannau Dyfrdwy

Deeside Sixth Site Page Hero

Croeso

Mae Chweched Glannau Dyfrdwy, a wnaeth agor yn 2016 yn lle cyfeillgar a bywiog, sy’n cynnig llyfrgell ragorol a chyfleusterau TG blaengar sy’n cefnogi astudio ac ymchwil annibynnol.

Ymhlith y cyfleusterau mae stiwdio gelf gyda theras awyr agored, ystafell dylunio cynnyrch gydag argraffydd 3D a thorrwr laser, stiwdio ddrama, canolfan gerddoriaeth a labordy gwyddoniaeth mawr. Caiff myfyrwyr eu hannog i ddefnyddio’r llyfrgell a’r ddarlithfa newydd.

Gall pob myfyriwr ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf gyda’n cyfrifiaduron o’r radd flaenaf, yn ogystal â Chromebooks ym mhob ystafell addysgu.

Yn ogystal â’r pynciau Safon Uwch rydych chi’n eu dewis eich hun, byddwn yn eich cefnogi yn rhagor i gyflawni eich potensial trwy eich cofrestru ar y Fagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch y byddwch yn ei hastudio fel Safon Uwch ychwanegol ac a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau academaidd a chyflogadwyedd ychwanegol.

Taith Rithwir 360°

Dyma eich cyfle i gymryd cip ar sut le yw’r safle cyn i chi ymweld neu cyn i chi ddechrau eich taith gyda ni, gallwch wneud hyn o gartref. Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Deeside 3D Tour

Ein Cyfleusterau

Edrychwch ar rai o’n datblygiadau diweddar ac uchafbwyntiau’r safle!

Dewiswch un o’r delweddau neu eiconau isod i weld cynrychioliad 3D o’r cyfleuster hwnnw.

Os oes gennych benset Rhithrealiti, gallwch weld y daith mewn Rhithrealiti.

Dewch o hyd i gwrs sy'n addas i chi yn Chweched Glannau Dyfrdwy

Gweld ein safleoedd eraill

Edrychwch ar ein safleoedd drwy glicio ar y botwm isod!

Site website montage

Ble ydym ni

Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy

Ffordd Celstryn, Cei Connah

Glannau Dyfrdwy

Sir y Fflint

CH5 4BR

Ffôn

0300 30 30 007

E-bost