Bydd unigolyn sydd â sgiliau Peirianneg rhagorol yn gallu cystadlu ar lwyfan y byd o’r diwedd yn dilyn oedi yn sgil pandemig Covid19 a damwain beic modur difrifol

Gwnaeth Abi Stansfield, o Ribble Valley, Sir Gaerhirfryn, hyfforddi ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam am ddwy flynedd cyn mynd i’r Almaen ar gyfer rownd terfynol WorldSkills 2022. Gwnaeth Abi fethu ei chyfle i gael medal o drwch blewyn yng nghategori Melino CNC, ond gyda chymorth darlithydd Cambria Adam Youens – Rheolwr […]

Bydd diwrnod hwyl i’r teulu poblogaidd yn dychwelyd yn ôl eleni

Bydd ail ddigwyddiad Olwynion Ffordd y Bers yn cael ei gynnal ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam o 10am tan 3pm ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf. Bydd sawl sefydliad ceir, sgwteri, a beiciau modur blaenllaw y rhanbarth yn bresennol, yn ogystal â phobl sydd â diddordeb yn y maes a fydd yn arddangos […]