main logo

Amdanom Ni

Deputy Chief Executive & Principal, Sue Price smiling.
Croeso i Goleg Cambria

Croeso gan y Pennaeth

Croeso i Goleg Cambria lle byddwch yn astudio mewn cyfleusterau ardderchog, gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, ac yn cael eich cefnogi gan staff arbenigol a fydd yn eich ysbrydoli i lwyddo. Rydym yn goleg sydd wedi ennill gwobrau sy’n annog ein holl ddysgwyr trwy ein dull cynhwysol i’ch cefnogi chi yn y ffordd orau bosibl.

Efallai eich bod yn poeni am symud o ysgol lai i goleg mawr ond byddwch yn cael cymorth bob cam o’r ffordd. Rydym yn ymfalchïo nid yn unig yn y ddarpariaeth ystafell ddosbarth a’r cymorth ychwanegol yn y dosbarth yr ydym yn eu darparu, ond hefyd y cymorth bugeiliol pwrpasol ychwanegol y byddwch yn ei gael gan eich Anogwr Cynnydd personol i sicrhau eich bod yn cyflawni eich rhaglen.

Yn y blynyddoedd diweddar rydym wedi cynyddu’r cymorth cwmpasog y tu allan i’r dosbarth i sicrhau eich bod yn cyflawni eich nodau gyda chymorth penodedig ar gyfer eich anghenion unigol gan ein staff iechyd a llesiant a’n hanogwyr gwytnwch. Byddwch yn cael cyfle i wneud ystod eang o chwaraeon a gweithgareddau llesiant am ddim trwy ein rhaglen Cambria Heini, yn ogystal â’r cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o glybiau Llais Myfyrwyr. Gall ein holl fyfyrwyr gael brecwast a chinio am ddim hefyd o’n mannau bwyd ar bob safle i’w helpu i gael dechrau da i’r diwrnod!

Rydym yma i’ch helpu chi i ennill y sgiliau a’r cymwysterau cywir i’ch paratoi chi ar gyfer bywyd ar ôl y coleg, p’un a ydych chi eisiau mynd ymlaen i astudio ar lefel Prifysgol, dechrau prentisiaeth neu ddechrau gyrfa wych.

Sue Price
Pennaeth
Coleg Cambria

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost