main logo

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16257
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae’r rhaglen yn cynnwys 10 sesiwn

Dyddiad gorffen Gorffennaf 24*.Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. *Mae gan y cwrs hwn ddyddiad gorffen estynedig oherwydd amod yr ILM na ddylai uned 521 gael ei chyflwyno yn gynharach na 6 mis o’r dyddiad cychwyn.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
10 May 2024
Dyddiad Gorffen
12 May 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Astudir Chwe Uned:

8607-522 Dod yn Arweinydd Effeithiol
8607-507 Deall yr Amgylchedd Sefydliadol
8607-505 Rheoli Datblygiad Unigol
8607-519 Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion Sefydliadol
8607-504 Arwain Arloesedd a Newid
8607-521 Rheoli Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun

Byddwn hefyd yn cwmpasu ‘Sgiliau Astudio’ ar ddechrau’r cwrs, i gynorthwyo ymgeiswyr i ymchwilio ac ysgrifennu aseiniadau yn effeithiol.
Chwe aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau, ac nid oes canlyniad llwyddo neu fethu. Bydd cymorth ar gael i ymgeiswyr er mwyn sicrhau cyflawni’r cymhwyster yn llwyddiannus.
Cysylltwch â sue.mccrossan@cambria.ac.uk i drafod.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol i’r bobl ganlynol:

• Rheolwyr canol profiadol gweithredol, neu ddarpar uwch reolwyr.

• Rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.
£1,300
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/03/2024

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?