Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15970
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 8 diwrnod. 9.30am tan 4.30pm. Rhyddhau o’r gwaith am gyfnodau bloc
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
11 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut I reoli’r risgiau.

Cynnwys maes llafur Uned NG2.

Elfen 5: Iechyd Corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol.
Elfen 7: Asiantau cemegol a biolegol.
Elfen 8: Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer Gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg mewn rhan o weithle o’u dewis.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£495

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost