GOFAL PLANT

Ydych wedi bod eisiau gweithio gyda phlant erioed i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu bywyd? Yna gall gyrfa yn un o’r sectorau sy’n tyfu cyflymaf fod yn berffaith i chi. Gallwch ddysgu’n uniongyrchol sut mae plant a phobl ifanc yn datblygu ac yn dysgu ar nifer o lefelau gan gynnwys gofal plant, meithrinfeydd, addysg, neu drwy wneud gwaith ieuenctid neu waith elusen.

Mae cyrsiau Gofal Plant Coleg Cambria yn seiliedig ar waith ymarferol a damcaniaethol, gan bwysleisio ar brofiad gwaith. Byddwn yn eich cefnogi drwy bob cam, gan ein tiwtoriaid/aseswyr arbenigol, a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau gofalu am blant yn ogystal â’u helpu nhw i dyfu a dysgu.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oe gennych chi gwesiwn

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
16/11/2022

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Chweched Iâl
16/11/2022

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost