Mynediad i AU

Wyddoch chi fod ein holl gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn rhad ac AM DDIM? Rydym yn credu y dylai pawb gael yr offer sydd eu hangen i astudio gradd, yn enwedig os ydych chi wedi gadael ysgol heb y cymwysterau arferol.

Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig llwybr i astudiaethau lefel gradd, gan arwain at amrywiaeth o swyddi cyffrous ac yn agored i chi os ydych chi wedi ennill profiadau bywyd sylweddol ers eich amser yn yr ysgol. Astudiwch gyda ni i wneud eich gyrfa ddelfrydol yn bosib.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost