Cymerodd gofalwyr grîn, grwpiau cadwraeth a chyflogwyr yn y diwydiant garddwriaeth gam go fras tuag at fod yn fwy cynaliadwy mewn uwchgynhadledd i nodi Diwrnod Cynefin y Byd

Restaurant general manager, Matt Alexander giving a talk to a group of adults

Mynychodd dros 50 o bobl ddigwyddiad yn hwb addysg £1.2 miliwn Coleg Cambria yn Llysfasi, lle bu siaradwyr o bob cwr o’r rhanbarth yn trafod amrywiaeth o bynciau, o gadw gwenyn i fwyd a diod iach wedi’i gynhyrchu’n lleol. Yn eu plith roedd Ramblers Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Gwenynwyr De Clwyd, Ecological Land Management, […]

Mae Arloeswyr Yn Bwriadu Cynhyrchu Dronau A Fydd Yn Chwyldro Yn Y Maes Ffermio Cynaliadwy Yng Nghymru Yn Dilyn Treialon Llwyddiannus Yng Ngholeg Cambria Llysfasi

Roedd drôn yr ‘Eryr Gwyrdd’ yn gallu adnabod chwyn a phroblemau ar y tir cyn eu targedu nhw â phlaladdwyr, gan arbed amser, arian a darparu dewis amgen carbon niwtral i ddulliau presennol. Cafodd y prosiect ei arwain gan M-SParc sydd wedi’i leoli yn Sir Fôn. Gweithion nhw mewn partneriaeth â thenantiaid AerialWorx a Fortytwoable […]

Arweinwyr yn y sector coedwigaeth yn cydweithio i gyflwyno rhaglen sgiliau newydd

Mae Tilhill, un o brif gwmnïau rheoli coedwigoedd, cynaeafu coed a thirlunio’r DU, a’r cwmni Foresight Sustainable Forestry, wedi datgelu rhaglen hyfforddi newydd, Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Coedwigaeth Gynaliadwy Foresight. Mae’r cwrs wedi ei anelu at ymgeiswyr o Dde Cymru a fydd yn cael tair wythnos o hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn yn ystod mis Awst, Medi […]