Blodeuwriaeth

An adult floristry student holding a bouquet with green plants and yellow flowers with a smile

Gallai eich trefniadau blodau un diwrnod fod yn ganolbwynt i achlysuron mwyaf arbennig eich cleientiaid. Mae blodeuwriaeth yn yrfa hynod werth chweil lle byddwch yn cael eich amgylchynu gan blanhigion hardd drwy’r dydd y gallwch eu plethu gyda’ch gilydd i greu rhywbeth gwell fyth.

Mae’r diwydiant yn ffynnu ar draws y DU gyda chleientiaid yn chwilio am gyffyrddiad proffesiynol a phersonol ar gyfer eu digwyddiadau. Ar ein cyrsiau Blodeuwriaeth, byddwch yn dysgu sgiliau lefel uchel, o safon diwydiant, a fydd yn eich galluogi i greu teyrngedau ac arddangosfeydd blodau pwrpasol syfrdanol ar gyfer achlysuron teuluol, cyflwyniadau corfforaethol a thu hwnt.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost