Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01242
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 7 wythnos. Ar Ddydd Mawrth, un diwrnod yr wythnos. 9.30am tan 4.30pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
28 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
25 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Sylfeini mewn rheolaeth amgylcheddol.
Systemau rheoli amgylcheddol.
Asesu agweddau ac effeithiau amgylcheddol.
Cynllunio ar gyfer argyfyngau amgylcheddol a mynd i’r afael â nhw.
Rheoli allyriadau i’r aer.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Rheoli halogi ffynonellau dŵr.
Rheoli gwastraff a defnydd tir.
Ffynonellau a defnydd o ynni ac effeithlonrwydd ynni.
Arholiad llyfr agored. Asesir yn ddigidol. 24 awr i’w gwblhau ar-lein.
Dim
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£800.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost