main logo

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14873
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, Hyfforddiant 1 diwrnod, 9.00am – 2.30pm, ac yna awr o brawf GOLA. I gael dyddiadau’r cwrs, ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 007
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
10 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
10 Jul 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol, ac yn dystysgrif orfodol ar gyfer pawb sy’n defnyddio plaladdwyr. Nod y cwrs yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ymgeiswyr ddefnyddio cynnyrch yn ddiogel, eu storio, eu cynnal a chael gwared arnynt.

Pynciau Dan Sylw -
• Deddfwriaeth syml
• Rhagofalon a dehongli label y cynnyrch
• Diogelwch personol
• PPE a halogiad
• Dulliau cywir o storio a chael gwared ar blaladdwyr
• Risg i eraill a’r amgylchedd
• Cadw cofnodion
Asesiad E-volve (GOLA) o 33 cwestiwn amlddewis.
Y gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol.
£270
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?