Gwyddorau Cymdeithasol a Throseddeg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymddygiad troseddol a dynol? Os felly mae ein cyrsiau Gwyddorau Cymdeithasol a Throseddeg yn berffaith i chi. Byddwn yn agor drysau i chi fynd i’r afael â rhagor o astudio neu yrfaoedd sy’n gysylltiedig â chymdeithaseg, seicoleg a throseddeg.

Bydd ein tiwtoriaid profiadol yn eich helpu chi i ddatblygu ystod o sgiliau, a fydd yn eich galluogi chi i symud ymlaen, ni waeth beth yw eich camau nesaf.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost