main logo
Background Splash

Gan Jack Sutcliffe

20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Yale Sixth Form outside

Neurodiverse people who want to study at Cambria are invited to our Accessible Open Events this March.

You’ll be able to learn about our courses, meet our friendly staff, see our amazing facilities and learn about all our inclusion and learning support.

Come and see us at our March Open Events where you can:

  • Ddarganfod beth sydd ar gael
  • Archwilio ein cyfleusterau o’r radd flaenaf
  • Siarad â’n tiwtoriaid arbenigol
  • Cael ateb i’ch holl gwestiynau
  • Cyfarfod ein myfyrwyr presennol
  • Gwnewch gais am gwrs

I wneud y mwyaf o’r amser sydd ar gael, rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd 5.30pm.

Mae nifer y tocynnau yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiadau hyn i’ch galluogi chi i fwynhau’r digwyddiad agored mewn amgylchedd cyfeillgar synhwyraidd heb heidiau o bobl.

Mae dyddiadau ein Digwyddiadau Agored Hygyrch eraill fel a ganlyn:

Deeside / Deeside Sixth – Thursday 14th March – 5:30pm to 6:30pm

Bersham Road – Thursday 21st March – 5:30pm to 6:30pm

Northop – Wednesday 10th April – 5:30pm to 6:30pm

Llysfasi – Thursday 11th April – 5:30pm to 6:30pm

Booking will open in January, in the meantime, feel free to check out our Open Event top tips!

Rydym yn cynnal ein prif Ddigwyddiadau Agored ar y dyddiadau isod:

Deeside / Deeside Sixth – Wednesday 6th March – 5pm to 7pm

Llysfasi – Saturday 9th March – 10am to 12pm

Yale / Yale Sixth / Bersham Road – Wednesday 13th March – 5pm to 7pm

Northop – Saturday 16th March – 10am to 12pm