main logo
Background Splash

Gan Alex Stockton

13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Hafod building

Eisiau dod i’r coleg y flwyddyn nesaf? Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Dewch i’n gweld ni yn ein Digwyddiadau Agored lle gallwch chi:

  • Ddarganfod beth sydd ar gael
  • Archwilio ein cyfleusterau o’r radd flaenaf
  • Siarad â’n tiwtoriaid arbenigol
  • Cael ateb i’ch holl gwestiynau
  • Cyfarfod ein myfyrwyr presennol
  • Gwneud cais am gwrs

Mae dyddiadau ein Digwyddiadau Agored eraill fel a ganlyn:

Glannau Dyfrdwy / Chweched Glannau Dyfrdwy – Nos Fercher 6 Tachwedd – 5pm tan 8pm

Llysfasi – Dydd Sadwrn 9 Tachwedd – 10am tan 1pm

Ffordd y Bers – Nos Fercher 13 Tachwedd – 5pm tan 8pm

Llaneurgain – Dydd Sadwrn 16 Tachwedd – 10am tan 1pm

Gallwch chi gadw eich lle cyn y dyddiadai yma ac yn y cyfamser, mae croeso i chi edrych ar ein hawgrymiadau Digwyddiadau Agored!

Rydyn ni hefyd yn cynnal Digwyddiadau Agored Hygyrch ar gyfer pobl niwroamrywiol sydd eisiau astudio yn Cambria, ar y dyddiadau canlynol:

Glannau Dyfrdwy / Chweched Glannau Dyfrdwy – Nos Iau 14 Tachwedd – 5:00pm tan 6:00pm

Iâl / Chweched Iâl – Nos Fercher 20 Tachwedd – 5:00pm tan 6:00pm

Ffordd y Bers – Nos Iau 21 Tachwedd – 5:00pm tan 6:00pm

Northop – Nos Fercher 27 Tachwedd – 5:00pm tan 6:00pm

Llysfasi – Nos Iau 28 Tachwedd – 5:00pm tan 6:00pm