main logo

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16127
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 1 Dydd (6 awr o leiaf). Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
08 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
08 Jul 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster sylfaenol yn cynnwys gweithdrefnau brys ar gyfer delio â babanod a phlant.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant hwn, dylai’r ymgeisydd allu gwneud y canlynol:
* Deall dyletswydd y person cymorth cyntaf gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau, defnyddio’r cyfarpar sydd ar gael a phwysigrwydd atal croes-heintio.
* Asesu’r sefyllfa ac ymddwyn yn ddiogel, ar unwaith ac yn effeithiol
* Ymdrin ag unigolyn anymwybodol
* Rhoi CPR gan gynnwys defnyddio AED
* Ymdrin ag unigolyn sy’n tagu
* Ymdrin â chlwyfau, gwaedu a sioc
* Ymdrin â man anafiadau

Mae modiwl hyfforddiant ychwanegol ar gyfer delio â gwaedu catastroffig.
Asesu sesiynau theori ac ymarferol trwy bapur amlddewis ac asesiadau sgiliau ymarferol.
Yn ddelfrydol, dylech fod yn berson cymorth cyntaf enwebedig yn y gweithle neu rywun sydd â diddordeb mawr mewn cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr mewn cymorth cyntaf.
Argymhellir yn gryf y dylai’r rheiny sydd wedi cwblhau’r cwrs 1 diwrnod gwblhau cwrs gloywi 3 awr bob 12 mis. Gall ymgeiswyr symud ymlaen i’r cwrs Cymorth Cyntaf yn y gwaith 3 diwrnod llawn.
£93 – Mae hyn yn cynnwys holl lawlyfrau’r cwrs, ffioedd cwrs a ffioedd arholiadau.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?