main logo

Cyrsiau Rhan Amser Proffesiynol ac i Oedolion

Gwnewch Rywbeth i Chi - Dysgwch Rywbeth Newydd

Rydym yn darparu ystod o gyrsiau proffesiynol a chyrsiau hyfforddi er mwyn eich galluogi chi i wella eich gwybodaeth bresennol, sgiliau a chymwysterau ar gyfer y gwaith.

Cofrestrwch Rŵan

Oes gennych chi gwestiwn? Ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at enquiries@cambria.ac.uk

Rydym hefyd yn darparu addysg oedolion a chymunedol, yn ogystal â chyrsiau Sgiliau i Oedolion mewn nifer o bynciau ar 5 safle’r coleg ac mewn lleoliadau cymunedol yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Dewch i ddarganfod cyrsiau hyblyg sy’n rhad ac am ddim ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc sydd wedi eu dylunio i’ch helpu chi i ddatblygu neu newid eich gyrfa.

Os ydych yn hŷn na 19 oed, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn, neu os yw eich swydd mewn perygl, mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych i gael y cyfle i astudio cyrsiau penodol yn rhan amser.

CLICIWCH YMA I WELD EIN HOLL GYRSIAU RHAN-AMSER