CYNALIADWYEDD, CADWRAETH A'R AMGYLCHEDD

Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd? Hoffech chi archwilio i’r rhyngweithiadau rhwng anifeiliaid, planhigion, pobl a’r byd modern yr ydym yn byw ynddo? Os felly, y cwrs Cynaliadwyedd, Cadwraeth a’r Amgylchedd yw’r un i chi.

Dim ond un blaned sydd gennym ni, a hoffem ni ei gwarchod. Byddech yn gweithio mewn sector gwerthfawr iawn unwaith i chi ennill y cymwysterau hyn, gan gael eich ysgogi gan bryderon newid hinsawdd ac angen am ragor o ymarferion cynaliadwy. Yma yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich addysgu chi i fonitro poblogaethau planhigion ac anifeiliaid, sut i ddeall bygythiadau i ecosystemau a sut mae anifeiliaid a phobl yn manteisio ohonynt. Hefyd, sut i ofalu am ein tir, dwr ac aer yn well mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost