Dychwelodd cyn-fyfyriwr o’r coleg sydd bellach yn dilyn gyrfa lwyddiannus mewn gwleidyddiaeth i ddathlu llwyddiant dysgwyr a phrentisiaid yn y gwaith mewn seremoni wobrwyo flynyddol

Roedd AS Alun a Glannau Dyfrdwy Jack Sargeant yn westai arbennig yng Ngwobrau Myfyrwyr Coleg Cambria, lle cyflwynodd wobrau i 29 o enillwyr mewn amrywiaeth o gategorïau, o Beirianneg ac Adeiladu i Ofal Plant a Gweinyddu Busnes. Mewn araith ysbrydoledig yn adeilad yr Hafod yn Wrecsam, soniodd Jack am ei amser ei hun yn Cambria, […]