main logo
Background Splash

GanJack Sutcliffe

Coleg Cambria Student Awards WBL & Adult & Community 16.6.22

credit:  leeboswellphotography.com

Cafodd y digwyddiad ei gynnal ar safle Iâl y coleg yn Wrecsam, cafodd ei gynnal wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers pandemig Covid-19.

Kimberly Wyatt oedd y gwestai arbennig, sef seren rhaglenni Got to Dance, Celebrity Masterchef, Dancing on Ice, ac aelod o’r grŵp pop merched Pussycat Dolls.

“Mae’n anrhydedd ac yn fraint i fod yma gyda chi,” meddai Kimberly, sydd hefyd yn llysgennad ar gyfer Youth Sport Trust.

“Mae’r coleg yn rhyfeddol; mae’r cyfleusterau yn anhygoel, a dwi wedi cael fy syfrdanu drwy’r dydd.”

Siaradodd am ei bywyd ei hun yn y diwydiant cerddoriaeth, dawns, adloniant a’i bod hi wedi symud i’r DU o’r UDA, roedd y sgwrs yn ysbrydoledig. Ychwanegodd hi: “Byddwch yn chi’ch hunain, byddwch yn ddewr, byddwch yn wreiddiol a llongyfarchiadau i bob un ohonoch chi sydd wedi gweithio mor galed i gyflawni canlyniadau mor rhyfeddol – da iawn pawb.”

Roedd Pennaeth Cambria Sue Price yn canmol y myfyrwyr addysg bellach am eu hymroddiad a’u gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf er gwaethaf yr heriau o ddysgu o bell a hunanynysu yn ystod y cyfnod clo.

“Mae’n wych gweld pawb yn ôl mewn ystafell gyda’i gilydd, i ddathlu eich cyraeddiadau arbennig ac i edrych ymlaen at eich dyfodol yn hyderus wrth i chi nesáu at eich gyrfaoedd dymunol,” meddai Mrs Price.

“P’un ai ei fod yn ganlyniadau arbennig, rhagori o fewn diwydiant neu ddangos dewrder ac ysbrydoliaeth wrth wynebu adfyd. Unwaith eto mae bob un ohonoch chi wedi dangos rhinweddau anhygoel ac ysbrydoledig sy’n gwneud i ni fod yn falch iawn ohonoch chi.

“Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn, a dwi’n gwybod y byddwch chi’n llwyddo i wneud beth bynnag rydych chi’n dewis ei wneud.

“Rydyn ni’n falch iawn am yr angerdd a’r ymrwymiad rydych chi wedi’u dangos yn ystod eich cyfnod yng Ngholeg Cambria.”

Ychwanegodd hi: “Mae’r gwobrau hyn yn gyfle i glodfori ein staff anhygoel am barhau i wneud eu gorau glas i gyflawni rhagoriaeth wrth ganolbwyntio ar lesiant ein dysgwyr, eu teuluoedd, a’r gymuned – diolch.”

Mae’r gwobrau myfyrwyr yn dathlu cyrhaeddiad ar draws pob safle Cambria – Llaneurgain, Glannau Dyfrdwy, Llysfasi a Ffordd y Bers ac Iâl yn Wrecsam.

Roedd y dysgwyr ar y noson yn cynnwys:

Myfyriwr y Flwyddyn – Chweched Glannau Dyfrdwy– Sky Cooper

Myfyriwr y Flwyddyn – Chweched Iâl– Evie Huhtala

Myfyriwr y Flwyddyn – Mynediad – Bridie Benson

Myfyriwr y Flwyddyn – Addysg Uwch – Charlotte Lee

Myfyriwr y Flwyddyn – Chwaraeon Elît – Ella Wall

Myfyriwr y Flwyddyn – Y Gymraeg – Mirain Gwyn

Myfyriwr y Flwyddyn – Busnes – Tara Threadgold

Myfyriwr y Flwyddyn – Cyrsiau’r Tir Llaneurgain – Amy Ellis

Myfyriwr y Flwyddyn – Sgiliau Sylfaen – Harry Hallam Prydderch

Myfyriwr y Flwyddyn – Cyrsiau’r Tir Llysfasi – Amelia Bailey

Cafodd seremoni wobrwyo ei chynnal ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid Dysgu yn y Gwaith hefyd.

Jack Sargeant AS Alun a Glannau Dyfrdwy oedd y gwestai arbennig, roedd yn llongyfarch pawb a oedd yn bresennol am eu doniau a’u hunan gymhelliant dros y 12 mis diwethaf.

Roedd y dysgwyr yn cynnwys:

Dysgwr y Flwyddyn – Proffesiynol – Lorraine Morgan

Dysgwr y Flwyddyn sy’n Oedolyn – Sydney Ellis

Prentis y Flwyddyn – Awyrennau – Jack Tudball

Prentis y Flwyddyn – Cerbydau Modur – Jessica Hunt

Dysgwr y Flwyddyn yn y Gwaith – Trin Gwallt a Harddwch – Jordan Elwell

Ewch i  www.cambria.ac.uk/studentawards2022 i weld rhagor o wybodaeth a’r rhestr lawn o enillwyr yn y seremonïau Addysg Bellach a Dysgu yn y Gwaith.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost