main logo

Medru

PLA

Prosiect ar y cyd yn y Gogledd rhwng Coleg Cambria, Prifysgol Bangor a’r Brifysgol Agored yw Medru. Mae wedi’i anelu at ddarparu cyfle i ddysgwyr ennill sgiliau a gwybodaeth dechnegol werthfawr Diwydiant 4.0. Bydd yn helpu llenwi bwlch sgiliau yn y diwydiant.

Yr uchelgais yw i Medru gynnig hyfforddiant Diwydiant 4.0 ar draws gogledd-ddwyrain Cymru gyfan, gan gefnogi busnesau a phobl yn eu dyheadau, a chreu llif o dalent ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn seiliedig i ddechrau ar naw piler Diwydiant 4.0 –

  • Robotiaid Ymreolaethol
  • Rhyngrwyd Pethau (IoT)
  • Efelychiad
  • Realiti Estynedig
  • Seiberddiogelwch
  • Cyfannu Systemau
  • Cyfrifiadura Cwmwl
  • Gweithgynhyrchu Ychwanegion
  • (Argraffu 3D)
  • Data Mawr

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gefnogi gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Medru Logo

Ein darpariaeth

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb

Siaradwch â'r tîm

Ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw i gael rhagor o wybodaeth.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

mail svg

E-bost