Teithio ac Economi Ymwelwyr

Oes gennych chi angerdd at deithio a hoffech chi weithio mewn diwydiant cyffrous sy’n tyfu’n gyflym? Gallech fod yn rhan o ddyfodol teithio a thwristiaeth gyda’r hyfforddiant cywir gan Goleg Cambria. Bydd arbenigwyr y diwydiant yn eich addysgu mewn cyfleusterau arbenigol, fel y bydd gennych chi bopeth a fydd ei angen arnoch i ddechrau eich gyrfa ddelfrydol.

P’un a ydych chi eisiau bod yn rhan o griw caban clòs, gweithio â’ch traed ar y ddaear mewn maes awyr neu eisiau helpu eich gwesteion wneud yr atgofion gorau fel rheolwr gwesty, fe allwn ni eich rhoi ar y trywydd iawn.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost