Saesneg a Mathemateg

EIN TRI LLWYBR

Yn dibynnu ar eich lefel a’r hyn rydych yn dymuno ei gyflawni, mae gennym dri llwybr Saesneg a Mathemateg ar gael.

Os rydych yn gobeithio cymryd y camau cyntaf a dysgu sgiliau mathemateg a Saesneg sylfaenol, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau byr, AM DDIM*, a fydd yn rhoi hwb i’ch hyder. Maent wedi’u lleoli yn ein cymunedau ar draws Wrecsam a Sir y Fflint a safleoedd Cambria.

Ydych chi’n teimlo eich bod chi angen gloywi eich sgiliau Mathemateg a Saesneg cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer TGAU? Yna bydd ein Llwybr Paratoi ar gyfer TGAU yn lle da i ddechrau.

A oes angen i chi wella eich gradd TGAU neu ydych yn dymuno gwneud er mwyn cael swydd neu allu gwneud cais ar gyfer y brifysgol? Os felly, rydym yn cynnig TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

*Yn amodol ar gymhwysedd