main logo

Cyswllt Ysgolion

A tutor showing a happy student some information on a laptop
Trosolwg

Gallwn ni gynnig ystod o gymorth i ysgolion y gallwch chi ei ddefnyddio i helpu eich disgyblion i fodloni eu nodau a darganfod y llwybr gyrfa gywir.

Fel athro, gallai helpu eich disgyblion i ddarganfod eu llwybr at lwyddiant wneud i chi deimlo’n werth chweil.

Hoffem eich cyflwyno i Gwasanaethau i Ysgolion. Rydym yma i weithio gyda chi a’ch disgyblion i’w helpu nhw i wneud penderfyniadau gwybodus am eu haddysg a’u hopsiynau gyrfa ar ôl iddynt adael eich ysgol.

Gallwn eich helpu chi i helpu eich disgyblion mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys archwilio i’w opsiynau gyrfa, darparu cymorth gyda’u dysgu, neu eu helpu nhw i ddarganfod rhagor am yr hyn y gallai’r Coleg ei gynnig.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda chi i sicrhau bod eich disgyblion yn cael dyfodol llwyddiannus.

A tutor showing a happy student some information on a laptop
Trosolwg

Gallwn ni gynnig ystod o gymorth i ysgolion y gallwch chi ei ddefnyddio i helpu eich disgyblion i fodloni eu nodau a darganfod y llwybr gyrfa gywir.

Fel athro, gallai helpu eich disgyblion i ddarganfod eu llwybr at lwyddiant wneud i chi deimlo’n werth chweil.

Hoffem eich cyflwyno i Gwasanaethau i Ysgolion. Rydym yma i weithio gyda chi a’ch disgyblion i’w helpu nhw i wneud penderfyniadau gwybodus am eu haddysg a’u hopsiynau gyrfa ar ôl iddynt adael eich ysgol.

Gallwn eich helpu chi i helpu eich disgyblion mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys archwilio i’w opsiynau gyrfa, darparu cymorth gyda’u dysgu, neu eu helpu nhw i ddarganfod rhagor am yr hyn y gallai’r Coleg ei gynnig.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda chi i sicrhau bod eich disgyblion yn cael dyfodol llwyddiannus.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost