SAESNEG A MATHEMATEG

Os na wnaethoch chi gyflawni A*-C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg, peidiwch â phoeni. Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn deall nad yw popeth yn mynd yn ôl y disgwyl, ond nid ydym eisiau hynny eich rhwystro rhag dilyn gyrfa eich dyfodol. Dyna pam rydym yn cynnig rhaglen TGAU.

Rydych chi’n gallu llwyddo a bydd eich tiwtoriaid yn eich cynorthwyo i gyflawni eich llawn botensial. Mae TGAU mewn Saesneg a Mathemateg yn dangos i’ch cyflogwyr y gallwch gyfathrebu’n dda ag eraill, datrys problemau a gweithio’n hyderus gyda rhifau. Byddwn yn gwneud yn siŵr y gallwch ddangos eich hun ar eich gorau ar geisiadau yn y dyfodol. Dyma’ch cyfle i serennu.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost