Canolfan Brifysgol Cambria Creu Dyfodol Mwy Disglair

PLA

Mae gennym rai lleoedd ar gael o hyd ar ein cyrsiau lefel gradd sy’n dechrau ym mis Medi. P’un ai ydych chi’n:
  • Mynd drwy’r broses glirio
  • Awyddus i astudio’n agosach at adref
  • Eisiau symud ymlaen yn eich gyrfa
  • Neu’n meddwl am ddechrau gradd
Mae gennym ni’r cwrs iawn i chi. Ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 i gael yr holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen a gwnewch gais am y radd gywir i chi. Darganfyddwch beth mae Canolfan Brifysgol Cambria yn gallu ei gynnig i chi:

Darganfyddwch beth mae Canolfan Brifysgol Cambria yn gallu ei gynnig i chi

Email Us

Rhagor o wybodaeth am Ganolfan Brifysgol Cambria

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria, mae ein cyrsiau lefel gradd wedi’u cynllunio gyda chyflogaeth mewn golwg er mwyn hybu potensial eich gyrfa i’r eithaf. Rydym ni wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn ein cyfleusterau a’n safleoedd, ac mae ein myfyrwyr wedi elwa o hynny, gan gyflawni canlyniadau rhagorol a rhagolygon gwell o gael swyddi fel graddedigion. Mae mewnbwn gan gyflogwyr yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich dewis yrfa. Mae pob un o’n cyrsiau lefel gradd yn cael eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau Prydain. Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caer, Prifysgol John Moores Lerpwl a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.
Lawrlwythwch Ganllaw Canolfan Brifysgol Cambria

Siaradwch â'r tîm

Ffoniwch neu e-bostiwch ein tîm heddiw am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

Ebost