Gwaith warws a Logisteg

Mae angen cryn dipyn o sgil a gwybodaeth arnoch i weithio mewn warysau. Er mwyn gweithio neu ddatblygu gyrfa yn y diwydiant hwn, mae angen i chi wybod sut i weithredu’r offer, sut i brosesu archebion, sut i reoli cymryd ac anfon nwyddau, ac mae angen i chi fod yn gwybod am ddiogelwch yn y gweithle ac arwain tîm.

Gallwn ni helpu. Bydd ein cymwysterau yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i fod y gorau yn yr hyn yr ydych yn ei wneud – bydd ein tiwtoriaid profiadol yn y diwydiant a chyfleoedd yn y byd go iawn yn addysgu popeth sydd angen i chi ei wybod.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Llwytho Rhagor
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost