Coedwigaeth a Chefn Gwlad

Os ydych chi wrth eich bodd yn yr awyr agored, sefyll o dan ganopi o goed neu gerdded dros garped o fwsogl ar lawr coetir, yna mae’r rhaglen Coedwigaeth yn berffaith i chi. Rydyn ni wedi’n lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd, y lleoliad naturiol perffaith ar gyfer gwaith bywyd gwyllt ymarferol.

Nid yn unig hynny, cewch gyfle i astudio a gweithio ar amrywiaeth eang o gynefinoedd a safleoedd gan gynnwys coetiroedd, rhosydd a gweundiroedd, yn amrywio o’r arfordir hyd at gopa mynyddoedd yn ystod eich cyfnod yng Ngholeg Cambria. P’un a ydych chi eisiau gweithio mewn cadwraeth, rheoli ystadau gwledig a chefn gwlad, coedwigaeth neu unrhyw beth tebyg, dyma’r lle i astudio.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost