Chwaraeon a Ffitrwydd

Five sports students in green running on the Deeside athletics track with the middle student in mid air over a hurdle

Hoffech chi droi eich angerdd am chwaraeon yn yrfa? P’un a ydych chi eisiau bod yr athletwr nesaf gorau, ffisiotherapydd medrus neu unrhyw beth arall yn y diwydiant cyffrous ac amrywiol hwn, mae gennym gwrs i chi yng Ngholeg Cambria.

Mae ein cyrsiau’n cael eu dylunio’n ofalus i’ch annog i wthio eich hunain yn gorfforol a meddyliol, wrth i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau y gallwch eu defnyddio yn eich gyrfa yn y dyfodol. Fel myfyriwr Chwaraeon Coleg Cambria, byddwch yn gallu defnyddio rhai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru (NWIAC). Beth am gyflawni eich nodau drwy wneud cais heddiw.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost