Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r galw am weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy nag erioed. Mae’r GIG a’r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn chwilio am bobl dosturiol a gweithgar i ymuno â nhw. Ydy hyn yn rhywbeth rydych chi’n angerddol amdano? Yna byddai gyrfa ym maes gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn addas i chi.

Bydd ein tiwtoriaid profiadol yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i’ch paratoi chi ar gyfer unrhyw yrfa yn y sector, gan gynnwys Rheolwr Gwasanaethau Iechyd, Gweithiwr Gofal, Meddyg Teulu a llawer rhagor.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Y Digwyddiadau Diweddaraf
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Iâl
06/12/2022

Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost