Cyngor ac Arweiniad

Advice & Guidance subject image

Mae ein cyrsiau Cyngor ac Arweiniad yn cynnig y cyfle i chi ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y mae mawr eu hangen a fydd yn profi eich cymhwysedd yn y gweithle a hefyd yn gwella eich rhagolygon gyrfa. Mae hyn ar eich cyfer chi os ydych eisoes yn gweithio gyda chleientiaid mewn sefydliad sy’n darparu gwasanaethau cyngor ac arweiniad, naill ai fel gweithiwr proffesiynol neu wirfoddolwr.

Gallwch ddewis y cymhwyster sy’n dangos orau eich gwybodaeth arbenigol a’r sgiliau rydych chi wedi’u datblygu gyda ni, fel negodi ar ran cleientiaid, deall deddfwriaeth a gweithdrefnau, a mwy.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Llwytho Rhagor

Canllaw Cyflogwyr i Brentisiaethau

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Y Digwyddiadau Diweddaraf
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Iâl
06/12/2022

Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost