main logo

TEITHIO AC ECONOMI YMWELWYR

Play Video

A ydych chi’n breuddwydio am deithio’r byd, archwilio lleoedd newydd a dysgu am ddiwylliannau? Gall gwrs mewn Teithio ac Economi Ymwelwyr fod yn berffaith i chi. O deithio domestig a theithio i wledydd eraill, i gynaliadwyedd a busnes bydd gradd twristiaeth Canolfan Prifysgol Cambria yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy i chi i lwyddo.

P’un a ydych am fod yn rhan o griw caban clos, gweithio mewn maes awyr neu os ydych am helpu’ch gwesteion i wneud yr atgofion gorau fel rheolwr gwesty, gallwn eich helpu i fodloni eich dyheadau. Archwiliwch ein cyrsiau isod i ddarganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig a’r gofynion mynediad er mwyn ymgymryd â chwrs gyda Chanolfan Brifysgol Cambria.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Chwilio am GyrsiauCofrestrwch eich Diddordeb
Play Video
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
06/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost