• Bydd ffatri Sgiliau Newydd (Medru) chwyldroadol yn cynnal digwyddiad blaengar sy’n uno arloeswyr peirianneg ac addysg

Bydd yr Arddangosfa Sgiliau Gweithgynhyrchu Digidol cyntaf yn cael ei chynnal yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy rhwng 9.30am a 4pm ddydd Mawrth 28 Mehefin.

Wedi’i drefnu mewn partneriaeth ag Arddangosfeydd a Digwyddiadau Nu-Tech, y Brifysgol Agored a Phrifysgol Bangor, bydd y digwyddiad di-dâl yn rhoi cyfle i fusnesau a myfyrwyr ddarganfod mwy am Ddiwydiant 4.0 – y pedwerydd chwyldro diwydiannol – a Thechnoleg Glyfar.

Gall ymwelwyr hefyd ddysgu mwy am yr ystod o gyrsiau a phrentisiaethau digidol sydd ar gael yn y coleg a rhyngweithio â detholiad o gwmnïau blaenllaw mewn arddangosfa cyflenwyr, gyda’r enwau sydd wedi’u cadarnhau yn cynnwys Universal Robots, Manchester Metrology, Alpha 3 Manufacturing, KUKA, Innovative Physics, Broetje Automation, RARUK Automation, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC Cymru), Croft Additive Manufacturing Ltd,  WHM-Robotics, Omnia-NW Ltd, Mark 3D Ltd, V360 Group, Wittenstein, Measurement Solutions Ltd, ALRAD Instruments a Metlase Ltd.

Dywedodd Nigel Holloway, Cyfarwyddwr Datrysiadau Busnes Cambria: “Nod yr Arddangosfa Sgiliau Gweithgynhyrchu Digidol yw dangos y technegau sydd eu hangen yn y dyfodol i reoli a gwneud y gorau o bob agwedd ar brosesau gweithgynhyrchu a’r gadwyn gyflenwi.

“Yn ogystal â’r arddangosfa – sy’n cynnwys enwau amlwg o ddiwydiant – byddwn yn arddangos y cyfleusterau a’r offer anhygoel o’r radd flaenaf sydd gennym ni yma yn y Ffatri Sgiliau ac yn tynnu sylw at enghreifftiau o bob un o’r naw maes ffocws cydnabyddedig ar gyfer Diwydiant 4.0, o Seiberddiogelwch, a Rhyngrwyd Pethau, i Ddynwaredu, Data Mawr a Realiti Estynedig.

“Mae hwn yn llwyfan i ni ddod â darpar ddysgwyr, hoelion wyth o’r maes digidol a busnes a’r byd academaidd at ei gilydd am ddiwrnod o archwilio ac arloesi – gobeithiwn y gwelwn ni chi yno.”

Dywedodd Dr Daniel Roberts, Swyddog Cyswllt Medru ar gyfer Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor:

“Bydd yr arddangosfa yn ffordd wych o dynnu sylw at yr hyn y gall y bartneriaeth Medru – y ffatri sgiliau ei gynnig i fusnesau o ran cyrsiau uwchsgilio, ond hefyd o ran yr amrywiaeth o offer sydd ar gael ar y farchnad nid yn unig i symleiddio prosesau gweithgynhyrchu, ond hefyd prosesau busnes fel eu bod yn barod ar gyfer Diwydiant 4.0.”

Cynhelir arddangosiadau a gweithdai byw ar draws y safle, yn ogystal â chyflwyniadau technegol, rhwydweithio a ‘throsglwyddo technoleg’. 

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr Nu-Tech, Lisa Jones-Taylor: “Mi fydd ’na sefydliadau gwych yn arddangos a dim ond llefydd cyfyngedig sydd ar gael, felly os oes gan gwmnïau ddiddordeb mewn arddangos eu galluoedd Diwydiant 4.0, cysylltwch â ni yn fuan.

“I gwmnïau a dysgwyr sy’n edrych ymlaen at dechnolegau’r dyfodol a buddsoddi mewn sgiliau, mae hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei golli.”

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer yr Arddangosfa Sgiliau Digidol rad ac am ddim, ewch i’r wefan: www.industry4techevents.com/digital-manufacturing-skills-expo.

Fel arall, ffoniwch 01946 695554 neu anfonwch e-bost at sales@nu-techassoc.co.uk.

yn ôl