main logo

Cynyddwch Dwf Eich Gyrfa yn Ysgol Fusnes Cambria

Ysgol Fusnes Cambria

Yma yn Ysgol Fusnes Cambria mae gennym ni gyrsiau i’ch helpu i gyflawni eich nodau gyrfa a gwireddu eich potensial llawn.

Gallwch chi astudio cyrsiau rhan amser mewn Cyfrifeg, Cyrsiau Rheoli Proffesiynol Bitesize, Hyfforddi a Mentora, Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, Arwain a Rheoli, Iechyd Meddwl a Llesiant, Marchnata a Rheoli Prosiectau.

I ofyn am alwad ffôn yn ôl gan un o’n tîm, rhowch wybod i ni pa gwrs(cyrsiau) y mae gennych chi ddiddordeb ynddynt gan ddefnyddio’r ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi.

Gofyn am Alwad yn Ôl

Llenwch y ffurflen fer hon a bydd aelod o dîm yr Ysgol Busnes yn cysylltu â chi i drafod eich ymholiad.

Mae angen y meysydd a nodir â *