Mae Chweched Glannau Dyfrdwy yn ganolfan newydd sbon a chyffrous gyda â chyfleusterau modern o’r radd flaenaf.

Agorwyd y ganolfan yn 2016 ac mae’n lle cyfeillgar a bywiog, sydd â llyfrgell ardderchog a chyfleusterau Technoleg Gwybodaeth arloesol sy’n cynorthwyo gydag astudio ac ymchwilio annibynnol.

Mae gan Chweched Iâl enw da rhagorol am ysbrydoli myfyrwyr i lwyddo ac am ei addysgu a dysgu safon uchel, a’i arweinyddiaeth a chymorth ardderchog.

Mae gan Chweched Iâl gyfleusterau addysgu arbenigol ar gyfer pob pwnc, sydd yn galluogi’r myfyrwyr i fwynhau eu dysgu mewn amgylchedd addas