Ailddatblygu Campws Iâl

Bydd safle Iâl Coleg Cambria yn cael ei weddnewid yn helaeth petaem yn cael caniatâd cynllunio yn ystod yr haf, gan greu cannoedd o swyddi adeiladu dros dro.

Mae’r dyluniadau arloesol yn cynnwys adeilad tri llawr gyda’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, neuadd gynadledda 200 sedd, ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd staff, man astudio blaengar, cyfleusterau chwaraeon chwyldroadol ac ystafelloedd TG.

Bydd y prosiect yn gwella profiad cymdeithasol a dysgu’r myfyrwyr, ac yn creu gweithle ysbrydoledig i staff hefyd, gwelthle y byddant hwy a'r gymuned yn gallu ymfalchïo ynddo.
Darllen rhagor
Yale 6