Mae Coleg Cambria ar ben ei ddigon ar ôl ennill canlyniadau gorau Cymru mewn seremoni sgiliau genedlaethol.

Enillodd y coleg naw medal, canmoliaeth uchel mewn dau gategori a sgôr aruthrol o 25 pwynt yng nghystadlaethau WorldSkills UK LIVE yn Birmingham.

Daeth Cambria yn bedwerydd yn y tabl cynghrair ac yn gyntaf drwy Gymru er mawr lawenydd i’r Prif Weithredwr, David Jones.

“Am ymdrech anhygoel, a chanlyniad go arbennig sy’n dangos mor benderfynol a dawnus ydy ein myfyrwyr a’n staff yma yng Ngholeg Cambria,” dywedodd Mr Jones.

“Pe baen ni’n ystyried y medalau a enillodd y dysgwyr a gafodd eu cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth drwy eu cyflogwyr yna bydden ni’n drydydd yn y tabl, sy’n glod i’r partneriaethau sydd gennym ni gydag arweinwyr y diwydiant yma yng Ngogledd Cymru.”

Dywedodd hefyd: “Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n hynod galed a chreu’r llwyddiant ysgubol hwn. Mae’n anhygoel ond heb fod yn annisgwyl gan fod pob un ohonoch chi’n arbennig iawn.”

WorldSkills UK LIVE yw’r digwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Dangosodd y myfyrwyr y gallu a’r profiad maent wedi’u hennill yn y coleg a chyda sefydliadau blaenllaw o sectorau lu, o Airbus, Raytheon Systems a JCB Transmissions i Magellan Aerospace a Thomas Cook.

Mae enw da Cambria yn WorldSkills yn magu nerth, a chafodd hynny ei atgyfnerthu yn ystod y penwythnos, lle’r oedd yr enillwyr yn cynnwys:

Aur: George Sears (Gwasanaethau i Gwsmeriaid), Karolina Witkowska (Therapi Harddwch – Corff) ac Oscar Jackson (Peirianneg Awyrennau – Mecanyddol – Thomas Cook Airlines)

Arian: Kai Taylor (Technegydd Cymorth TG), Sian Plant (Technegydd Ewinedd), ac Alfie Beeson, Tomas Davies a Cameron Pemberton (Her Tîm Gweithgynhyrchu – JCB)

Efydd: Oliver Artell-Bolland (Technoleg Gwaith Llen-fetel – Gwneuthuro a Weldio)

Canmoliaeth Uchel: Sarah Timperton (Peirianneg Awyrennau – Mecanyddol – Thomas Cook Airlines) a David Davies (Peirianneg Awyrennau – Mecanyddol – Raytheon)

“Ynghyd â’r llwyddiant hwn, roedden ni’n Bartner Trefnu Cystadlaethau ar gyfer y pum categori therapi harddwch ac roedden ni’n cymryd rhan fel beirniaid yn y cystadlaethau Her Tîm Gweithgynhyrchu a Gwaith Metel Adeiladu,” dywedodd Mr Jones.

“Mae’r sioe hon yn dangos ein cynnydd yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf ers dechrau cystadlu yn WorldSkills, felly da iawn eto i’n cystadleuwyr – mae pob un ohonoch chi’n enillwyr yn ein barn ni.”

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiadau Dysgwyr a Mentergarwch: “Dyma brentisiaid ifanc go arbennig gydag amrywiaeth o sgiliau gwahanol. Mae cyrraedd WorldSkills UK yn golygu bod pob un ohonyn nhw ymysg yr wyth gorau yn eu categori sgil, sy’n anhygoel.

“Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi tynnu sylw at ogledd ddwyrain Cymru a dangos – gyda’n partneriaid diwydiant – fod dysgwyr a phrentisiaid dawnus Coleg Cambria yn perthyn ar lwyfan fyd-eang.”
Am ragor o wybodaeth ynghylch WorldSkillsUK, ewch i www.worldskillsuk.org.

Ewch i www.cambria.ac.uk/worldskills i gael rhagor o wybodaeth am ran y coleg yn y cystadlaethau.

yn ôl