Llwyddodd myfyrwraig o Goleg Cambria i guro wyth o gymheiriaid gwrywaidd yn y categori Technoleg Cerbydau Modur yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd Kaisha, o Wrecsam, wedi ennill teitl rhanbarthol Gogledd Cymru yn gynharach ac mae bellach yn gobeithio cystadlu am le yn Worldskills UK LIVE yn Birmingham yn ddiweddarach eleni.

Wrth iddi dyfu, roedd y ferch 18 oed yn awyddus i ddod yn dechnegydd cerbydau modur ac mae bellach yn gwireddu ei breuddwyd gyda chefnogaeth darlithwyr ar y cwrs Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur Lefel 3 yn adeilad peirianneg newydd y coleg ar safle Ffordd y Bers.

“Roedd y gystadleuaeth sgiliau ranbarthol yn cael ei chynnal yn Cambria, felly doeddwn i ddim yn rhy nerfus,” meddai Kaisha, sy’n byw gyda’i rhieni Gareth a Lynsey, a’i brodyr a’i chwiorydd Leon, Tori a Dakota.

“Roeddwn i wedi synnu fy mod i wedi ennill ac yn mynd ymlaen i rownd derfynol Sgiliau Cymru yng Nghaerdydd, lle nad oeddwn yn disgwyl cael gwobr gan fod wyth bachgen clyfar yn cystadlu a doeddwn i ddim yn gyfarwydd â’r offer na’r amgylchedd.

“Fe gawson ni ein hasesu’n academaidd ac ar gyfer ein sgiliau a’n gallu, yn ogystal â sut wnaethon ni weithio ar y cerbydau a’r rigiau yn erbyn y cloc mewn adrannau wedi’u hamseru.

“Roedd ennill yn dipyn o syndod ond rydw i’n falch iawn wrth gwrs, ac mae fy nheulu a’r tîm cerbydau modur yn Cambria yn falch iawn.”

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol y Grango, mae Kaisha hefyd yn dathlu cael prentisiaeth gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, lle mae’n helpu i atgyweirio a chynnal ambiwlansys a cherbydau ymateb cyflym.

Daeth ei diddordeb mewn ceir gan ei thad, sy’n mwynhau gosod ac addasu peiriannau, er ei bod yn bwriadu mynd gam ymhellach a gwneud gyrfa o hynny.

“Roeddwn i’n arfer ei wylio yn tincro gyda pheiriannau a’r corff, roeddwn i wrth fy modd,” meddai.

“Rydw i’n gwybod nad ydy’n swydd y mae merched yn ei gwneud yn draddodiadol ond rydw i’n ei mwynhau ac rydw i’n mwynhau dysgu rhagor.

“Byddwn i’n annog unrhyw un i ymuno gyda’r diwydiant hwn, mae’n waith caled ond mae mor ddifyr.”

Mae Kaisha bellach yn paratoi at y gystadleuaeth WorldSkills ac mae’n addo gwneud ei gorau gyda chefnogaeth tîm Cambria, gan gynnwys Mark Evans, sy’n hyfforddwr / arddangoswr.

Dywedodd Mark: “Mae Kaisha yn glod i bawb yma yn Ffordd y Bers, fe wnaeth berfformio’n wych yn y gystadleuaeth ac mae’n ysbrydoliaeth i unrhyw berson ifanc sydd eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant cerbydau modur.

“Does dim amheuaeth y bydd hi’n gwneud yn eithriadol o dda yn WorldSkills os gaiff hi’r cyfle, a chynrychioli Coleg Cambria eto gyda balchder ar y lefel uchaf.”

Mae Coleg Cambria Ffordd y Bers yn un o’r canolfannau hyfforddiant cerbydau modur mwyaf llwyddiannus yn y Deyrnas Unedig, gan gynnig cyrsiau cynnal a chadw a thrwsio cerbydau ar bob lefel gan gynnwys cymwysterau carlam a hybrid.

Am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl