• Myfyriwr o Wrecsam yn Ennill Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Northern Eye Festival

Mae Abbie Trevor, myfyriwr Celf a Dylunio/Ffotograffiaeth Safon Uwch yn Chweched Iâl Coleg Cambria yn dathlu ar ôl ennill Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Northern Eye Festival.

Cyflwynodd Abbie cyfres o 5 llun ynghyd â pharagraff yn egluro pam y dylai ennill y gystadleuaeth. Cyhoeddodd y beirniaid mai Abbie oedd yr enillydd, a chafodd hi fwynhau gweithio gyda Mark McNulty, sy’n ffotograffydd gwyliau a digwyddiadau yng Ngŵyl Gerddorol Gorjys Secrets ym Mae Colwyn.

Fel rhan o’i chais ar gyfer y gystadleuaeth, cyflwynodd Abbie 5 llun o amgylcheddau gwahanol i ddangos sgiliau, technegau a mathau o ffotograffiaeth wahanol. Roedd y lluniau yn cynnwys llun yn y stiwdio ffotograffiaeth yng Ngholeg Cambria, sesiwn ffotograffiaeth gyda mam a merch, yr Alpau yn yr Eidal, pwll lleol a llun hynod o agos o ddeilen yr hydref.

Dywedodd Abbie: “Roeddwn i’n falch iawn fy mod wedi ennill y gystadleuaeth, roedd yn annisgwyl!”

“Roedd yn brofiad arbennig iawn gweithio gyda Mark McNulty yng Ngŵyl Gorjys! Roedd yn dysgu llawer i mi, ac fe wnaeth fy helpu i feithrin fy sgiliau ffotograffiaeth. Roeddwn i’n swil i ddechrau ac yn ofnus braidd, sy’n wahanol i fy nghymeriad arferol gan fy mod i’n hyderus fel arfer. Fodd bynnag, wrth i’r dydd fynd rhagddo roeddwn i’n dechrau teimlo’n hyderus unwaith eto ac roeddwn i’n ysu i gael dechrau arni!”

“Roedd hi’n fraint gweithio gyda dyn mor dalentog. Mae wedi gweithio gydag enwogion megis Kanye West, Creamfields, V Festival, Rebecca Ferguson, Cheryl Cole, Diana Ross a llawer mwy!”

“Mae’r profiad wedi rhoi hwb mawr i fy hyder. Rydw i’n falch bod fy nheulu wedi rhoi’r hwb i mi gystadlu. Rydw i’n gwybod rŵan fy mod i eisiau gweithio yn y diwydiant ffotograffiaeth ar fy liwt fy hun.”

Dywedodd Ian Lee, Darlithydd Dylunio Digidol 2D yng Ngholeg Cambria: “Mae Abbie yn gweithio’n galed, ac mae ganddi agwedd dda tuag at ei gwaith coleg. Rwyf yn hyderus y bydd yn llwyddiannus yn ei gyrfa.”

“Yn ystod ei hamser yn y coleg, mae wedi cyd-weithio’n dda â staff i feithrin ei sgiliau, gan gynnwys Ben Pickles, ei thiwtor ffotograffiaeth, a minnau. Rydw i’n falch bod ei sgiliau neilltuol wedi cael eu cydnabod, ac rydw i’n siŵr y bydd yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol.”

yn ôl