• Myfyriwr Wrecsam Wedi’i Recriwtio i fod yn Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ifanc

Mae Kellen Hamlington, myfyrwraig Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai o Wrecsam, wedi bod ar daith i Wlad Pŵyl yn ddiweddar, fel rhan o brosiect mae hi’n gweithio arno. Mae’r prosiect yn cynnwys dod o hyd i ffyrdd o gael mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Ynghyd â’i mentor o Goleg Cambria, Viv Davies, aeth Kellen i’r wythnos weithdai cyntaf gyda Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ifanc (YSDA) eraill a’u mentoriaid.

Mae Coleg Cambria yn chwarae rhan ym Mhrosiect Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ifanc gyda Colegau Cymru, sydd yn gweithio â phartneriaid ar draws 7 gwlad ewropeaidd; Cymru, Gwlad Pŵyl, Hwngari, Bwlgaria, Portiwgal, yr Eidal a Slofenia. Mae pob gwlad wedi recriwtio pedwar YSDA a phedwar mentor.

Nod y prosiect yw defnyddio chwaraeon a gweithgareddau corfforol i hybu cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer pobl sydd rhwng 16 a 24 oed. Yn dilyn y lawnsiad yng Nghaerdydd, defnyddwyd yr wythnos yng Ngwlad Pŵyl i ddatblygu syniadau ar gyfer gweithgareddau a rhaglenni, a thrafod y gwahaniaethau diwylliannol sydd gan bob gwlad.

Dywedodd Viv Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus a mentor y prosiect, “Mae hwn yn brofiad arbennig i Lysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ifanc gyd-weithio i wneud gwahaniaeth ar gyfer eu cyfoedion yn eu gwlad gartref.”

“Cefais i a Kellen groeso cynnes gan y partneriaid Pwyleg yn y prosiect, ac fe wnaeth y Llysgenhadon gyd-weithio drwy’r wythnos i archwilio’r posiblrwydd ddaw gyda’r prosiect.”

“Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda’r gymuned Pwyleg yn ardal Wrecsam i ddatblygu rhaglenni gweithgareddau apelgar i hybu cynhwysiant cymdeithasol.”

yn ôl