Llwyddodd myfyriwr o Goleg Cambria, Lewys Rawlings sy’n 19 oed o Gefn y Bedd, rownd yng nghystadleuaeth SkillBuild a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo Menai yn ddiweddar.

Gan drechu’r cystadleuwyr lleol, enillodd y wobr gyntaf ac mae newydd gael clywed ei fod wedi cael ei wahodd i gynrychioli Coleg Cambria yn rownd derfynol Worldskills UK yn Birmingham ym mis Tachwedd.

Mae Lewys yn cael ei gyflogi gan MJ Bannister Decorators yn ardaloedd Wrecsam a Chaer, ac mae’n canolbwyntio ar baentio ac addurno cartrefi.  Mae’n gweithio yn llawn amser i’r cwmni ac mae wedi cwblhau cymhwyster Paentio ac Addurno Lefel 2 yng Ngholeg Cambria ochr yn ochr â’i waith.

Dywedodd Lewys: “Mae’r cystadlaethau SkillBuild wedi bod yn waith caled iawn ac roedden nhw’n hynod o gystadleuol.  Dwi wedi mwynhau cystadlu ac ennill rownd derfynol ranbarthol Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.”

“Mi wnes i gystadlu yn rownd derfynol Worldskills UK mis Tachwedd y llynedd a dw i’n edrych ymlaen at gael cystadlu unwaith eto eleni.  Mae wedi rhoi profiad ychwanegol i mi ac mae wedi magu fy hyder yn fy ngwaith.”

Mae llefydd ar gael o hyd ar ein cyrsiau Paentio ac Addurno sy’n dechrau ym mis Medi yng Ngholeg Cambria.  Ewch i www.cambria.ac.uk i gofrestru neu ffoniwch 0300 30 30 007 i gael cyngor ac arweiniad.

yn ôl