• Mae COLEG CAMBRIA yn mynd â thîm o 21 o fyfyrwyr i rownd derfynol Worldskills UK LIVE.

Bydd gan y coleg o ogledd ddwyrain Cymru un o’r carfanau mwyaf yn y digwyddiad

a fydd yn cael ei gynnal dros dri diwrnod yn NEC Birmingham ym mis Tachwedd.

Worldskills UK LIVE yw’r digwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf yn y wlad, lle mae myfyrwyr a dysgwyr yn y gwaith yn ymgynnull i ddangos eu profiad a’u gallu a gafodd eu meithrin yn y coleg a gyda’r cyflogwyr gorau.

Wrth gyhoeddi’r rhestr – gan gynnwys pump cyn gystadleuydd – dywedodd David Jones ein Prif Weithredwr y bydd enw da cynyddol Cambria yn cael ei gadarnhau ymhellach gyda dyfnder carfan gystadlu eleni.

“Mae ymroddiad a doniau ein myfyrwyr yn fy synnu bob amser, ac mae hynny i’w weld ar ei orau yng nghystadlaethau Worldskills,” dywedodd Mr Jones.

“Trwy ddangos rhagoriaeth mewn ystod eang o ddiwydiannau, ydych chi i gyd wedi dangos eich bod ymhlith y gorau yn y wlad yn y meysydd o’ch dewis chi.

“Rydyn ni’n hynod falch o’ch cyflawniadau ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant i chi yn Birmingham.”

Dywedodd hefyd: “Hoffwn ddiolch i’n staff ni a’ch cyflogwyr hefyd am barhau i ymdrechu i sicrhau ansawdd uchel ac am helpu i sicrhau canlyniadau anhygoel yn y digwyddiad hwn yn ystod y chwe blynedd diwethaf.”

Bydd y myfyrwyr yn cystadlu yn y meysydd a ganlyn: peirianneg awyrennau, therapi harddwch, melino CNC, trin gwallt, gwasanaeth bwyty, technoleg gwaith llen fetel, gosod trydan, weldio a her y tîm gweithgynhyrchu.

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad a Menter Dysgwyr, fod gan bawb a fydd yn cystadlu yn Birmingham y gallu i symud ymlaen i rowndiau terfynol Worldskills yn Shanghai yn 2021.

“Mae’r myfyrwyr wedi gwneud yn wych i gyrraedd y cam hwn oherwydd mae’n golygu eu bod ymhlith prentisiaid elît y DU,” dywedodd Rona, a gafodd ei henwi yn Enillydd Arwyr Lleol WorldSkillsUK yn 2017.

“Mae hwn yn ddigwyddiad anhygoel oherwydd ei fod yn rhoi cyfle i aelodau’r tîm ddangos yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu yn y coleg a gyda’u cyflogwyr.

“Rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw.”

Y myfyrwyr sy’n cystadlu yw:

Peirianneg Awyrennau Mecanyddol

Ben Simcox 

Raytheon Systems Ltd.

Peirianneg Awyrennau Mecanyddol

Rosie Lawrence 

Raytheon Systems Ltd.

Peirianneg Awyrennau Mecanyddol

Caleb Maxfield 

Coleg Cambria

Therapydd Harddwch

Tamsin Jones 

Coleg Cambria

Ymarferydd Therapi Harddwch

Chloe Price 

Coleg Cambria

Melino CNC 

Carwyn Roberts 

Coleg Cambria

Melino CNC

Gareth Butler 

Coleg Cambria

Trin Gwallt 

Jessica Bruce 

Coleg Cambria

Her Tîm Gweithgynhyrchu 

Charles Samson 

Magellan Aerospace

Her Tîm Gweithgynhyrchu 

James Blackwell 

Magellan Aerospace

Her Tîm Gweithgynhyrchu 

Nathan Griffith

Magellan Aerospace

Gwasanaeth Bwyty 

Emily Jones 

Coleg Cambria

Technoleg Gwaith Llen Fetel 

Dalen Morgan Ellett 

Coleg Cambria

Technoleg Gwaith Llen Fetel 

Oliver Artell-Bolland 

Coleg Cambria

Weldio 

David Duncan 

Coleg Cambria

Gosod Trydan 

Thomas Williamson

Coleg Cambria

Peirianneg Awyrennau 

David Davies

Raytheon 

 

Ac yn dychwelyd i gystadlu am le yn y garfan gynderfynol ar gyfer Shanghai 2021 mae Tom Williamson (Lloyd Morris Electrical), David Davies (Raytheon) ac Alfie Beeson (JCB), Tomas Davies a Cameron Pemberton.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk 

yn ôl