Gwahoddwyd myfyrwyr a phrentisiaid Coleg Cambria, sy’n aelodau o Garfan Gyn-derfynol WorldSkills UK, i dderbyniad arbennig yn y Senedd yr wythnos hon, i ddathlu llwyddiant Tîm Prydain yn y Gemau Olympaidd Sgiliau yn Abu Dhabi y llynedd, ac i edrych ymlaen at gymryd rhan yn EuroSkills Budapest ym mis Medi.

Cynhaliwyd y derbyniad, a gafodd ei noddi gan Y Farwnes Garden, yn Ystafell Fwyta’r Dieithriaid yn Nhŷ’r Cyffredin.  

Roedd y Gwir Anrhydeddus Anne Milton AS, Y Gweinidog Prentisiaethau a Sgiliau yn bresennol yn y derbyniad WorldSkills.  Siaradodd am ei balchder anhygoel wrth wylio’r ymgeiswyr yn cystadlu ar y llwyfan fyd-eang.

Clywodd y rhai a oedd yn y derbyniad sgyrsiau gan Peter Bakare (Athletwr Olympaidd a Hyfforddwr Perfformiad ar gyfer WorldSkills) a’r Gwir Anrhydeddus Robert Halfon AS (Cadeirydd, Pwyllgor Dethol Addysg).  

Roedd myfyrwyr Coleg Cambria wrth eu bodd yn cael cyfarfod dau o’n Haelodau Seneddol lleol, sef Y Gwir Anrhydeddus Ian Lucas a’r Gwir Anrhydeddus Mark Tomi, sydd wedi cymryd diddordeb mawr yn eu gweithgareddau WorldSkills hyd yn hyn.

Tîm Prydain yw’r dynion a merched ifanc hynny sy’n cynrychioli ein gwlad mewn cystadlaethau sgiliau byd-eang, gan gynrychioli’r prentisiaid gorau un mewn sgiliau sy’n amrywio o ddylunio gemau, peirianneg fecanyddol, cynnal a chadw awyrennau a gwaith plymwr.  

Yn y Gemau Olympaidd Sgiliau yn Abu Dhabi fis Hydref diwethaf, llwyddodd Tîm Prydain i orffen yn y 10 safle uchaf, a dod yn uwch na’r Almaen a chyrraedd safon fyd-eang mewn llu o sgiliau.

Y mis Medi hwn, bydd Tîm Prydain newydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf Ewrop, EuroSkills, a gaiff ei chynnal yn Budapest.  

Yn y derbyniad, clywodd y rhai a oedd yn bresennol, aelodau’r ddau dîm yn sôn am ddatblygiad eu sgiliau penodol eu hunain a’r wybodaeth y maent yn eu cyfrannu yn ôl i’r system i annog y genhedlaeth nesaf o brentisiaid i’w dilyn.

Ar hyn o bryd mae gan Goleg Cambria 11 o fyfyrwyr a phrentisiaid yn y Garfan Gyn-derfynol – gyda phob un ohonynt yn hyfforddi’n galed i gyrraedd Tîm Prydain a chynrychioli eu gwlad yn Kazan, Rwsia yn 2019.

yn ôl