Yn ddiweddar, croesawodd myfyrwyr Coleg Cambria Jennifer Ellison i’r coleg.  Mae hi’n ddawnswraig, cantores ac actores hynod lwyddiannus.   

Cyflwynodd Jennifer Ellison a’i thîm weithdy theatr gerdd a dawns i’r dysgwyr Celfyddydau Perfformio. Mae Jelli Studios yn darparu’r hyfforddiant Dawns a Theatr Gerdd dwys gorau ar gyfer y rheiny sydd eisiau gyrfa hir a llwyddiannus yn niwydiant y celfyddydau perfformio proffesiynol.

Sefydlodd Jennifer Ellison y cwmni, a’i gweledigaeth yw darparu hyfforddiant Dawns a Theatr Gerdd ar ei orau. Mae hi eisiau paratoi myfyrwyr i ddechrau yn y byd Adloniant gyda’r wybodaeth, yr arfau a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y diwydiant.

Dywedodd Jamie Jenkins, tiwtor y Celfyddydau Perfformio:

“Roedd hi’n gyfle arbennig i’n dysgwyr gymryd rhan mewn gweithdy yr oedd Jennifer a’i thîm yn ei gynnal. Roedd y sesiwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr gael adborth gan rywun fel Jennifer sydd wedi gweithio’n broffesiynol yn y diwydiant.

“Roedd Jennifer wedi gwirioni gweld yr egni a’r ddawn sydd yng Ngholeg Cambria.”

yn ôl